2019. augusztus 22.  Menyhért
   
   
Regisztráció | Elfelejtett jelszó
 
Állatövi jegyek: Skorpió
A Skorpió jegyében a Mars típusú ember előtt, feltárul az önmaga megismeréséhez vezető út.
Ezotéria

Skorpió (október 23. - november 21.)

Skorpió jegy uralkodó bolygója a Mars és a Plútó. Az asztrológusok véleménye megoszlik afelől, hogy az 1930-ban felfedezett Plútót a Skorpió jegy társuralkodójának tekintsék-e avagy sem. Többségében hajlanak arra, hogy igen. Mindenesetre a Plútó - tulajdonságok és a Skorpió jegy tulajdonságai sok hasonlóságot mutatnak.

A Plútó jelképezi: a születés-halál, a megszületés és megújulás örök körforgását, valamint a mélyreható, kirobbanó erőt, a rejtélyes dolgokkal való foglalkozást.

A Skorpió negatív töltésű, stabil minőségű víz-jegy.

A víz-jegyekre jellemző érzelmi beállítottság: érzékenység, alkalmazkodóképesség, intuíció, a szétfolyásra való hajlam a Skorpió személyben párosul a fix elem tulajdonságaival: a szilárd kitartással és a határozottsággal. Mivel a víz ingadozó és labilis, ezért van az, hogy a Skorpió ember lelke mélyén harcban áll egymással a két ellentétes irányzat miatt. A negatív töltés a külvilág benyomásaira való befogadóképességet jelenti. A pozitív töltésű Mars-uralkodó viszont a kifelé hatásra törekszik. Így ez a két hatás is belső feszültségforrásként hat. A negatív tulajdonság leginkább a jellem mélységében és az erő tartalékolásában jelentkezik.

A Skorpiót sas szimbólummal is ábrázolják. Mindenesetre a két jelképből több következtetés is levonható a Skorpió-jellem igazi jelentésére vonatkozóan. A Skorpió titkos helyeken szeret rejtőzködni. Áldozatára akkor lövelli ki mérges fullánkját, mikor az a legkevésbé várná. A sas madár igazi otthona a magasabb szféra, melyet meghódítva kedvére szárnyalhat.

A hangsúlyozottan Skorpió személyiség

Mi is történhet, mikor a tűz a vízzel találkozik egy személyen belül?

Megindul a harc a bensőben a lélek mélyén. Mindkét hatás elementáris, s mivel a két elem keveredni nem képes, hol az egyik, hol a másik kerekedik felül, szélsőségek közt rángatva lelket-testet. A vulkán kirobbanó ereje s a tenger mélysége lakozik a Skorpió emberben. A tüzes marsikus energia és akarat az érzelmi beállítottságot, szenvedélyessé teszi. Hatalmas energiával képes küzdeni egy számára érzelmileg fontos ügyért. Önfeláldozásra is képes a szeretett személyért.

Céljai élete során változhatnak, de a célokat megvalósító hajtóerő nem. Szívós, kitartó akarattal, kiváló szellemi, értelmi adottságaival képes megvalósítani önérdekeit. Ezt azonban nem lenne helyes összetéveszteni az önzéssel. Képes rá, hogy uralja önmagát, s így közvetve uralja a helyzeteket s a gyengébb erejű embereket. A földi dolgoktól való elszakadás vágya, s a test vágyai közt vívódik lelke. Elmondható a Skorpió - szülöttekről, hogy olyan, mintha egy forró vulkánt- Mars és Plútó hatása- egy jégpáncél venne körül: a stabil víz és jég. A látszólag hűvös, tartózkodó magatartás azonban csak védekezés, hisz érzelmeiben oly könnyen sebezhető az ember. Hajtja a rejtett, titokzatos dolgok megismerésének vágya. Figyelmét az egyik legtitokzatosabb valóság- a lélek felé fordítja. Ahogy fokozatosan feltárulnak előtte saját lelke pozitívumai és negatívumai, hatni akarása önnevelést, önfejlesztést eredményez. Újból és újból megméri, keresi, kutatja önmagát. S aki keres, az talál is. Óhatatlanul szembetalálja magát sötét felebarátjával, árnyékszemélyiségével meg nem élt vágyainak, illetve nem élhető vágyainak megszemélyesítőjével, s fellángol a harc a fény és a sötét között. Ez az intenzív belső élet megkívánj az egyedüllétet, a csendet. A csend mintegy alapot nyújt a meditációnak, s ugyanakkor lehetőség a belső hang meghallására is. E jegy szülötte intuitív, képes arra, hogy előre megérezzen eseményeket. Belülről inspirálja valami, hogy a dolgok mélyére nézzen, s a véges mögött keresse a végtelent, az anyag mögött a szellemet, az ember titkát- a lét titkát. Sok Skorpió ember fordul érdeklődéssel a misztikum felé. Szívesen kutatja a másik ember lelkének titkait, de a saját titkát nem osztja meg másokkal. Igazi érzéseit is legszívesebben eltitkolja. Ez visszavezethető a víz-jegyek érzékenységére. A félelme a sérüléstől támadva védekező magatartáshoz vezethet. A rajta esett sérelmet nem egykönnyen felejti el, s a megbocsátásig hosszú az út, mely komoly önlegyőzést kíván. A szócsatákban különösen otthon érzi magát. Sokszor észre sem veszi, hogy csíp, szúr és vág. A születés és a hall körforgását a saját testében az alvás és ébrenlét váltakozásaiban éli át. Testi-lelki regenerálódását a mély alvás segíti elő. A reggeli eszmélődés után fokozatosan veti bele magát a munkába egy ráhangolási idő után, s nem szívesen veszi, ha kizökkentik saját ritmusából. A saját útján szeret járni, a kényszert nem bírja, nem tűri. Igényli az elismerő szavakat, a dicséretet, a hízelgést is kedveli, de átlát az üres hízelgő szavakon, s a hízelgőt nem tiszteli.

Skorpió és a Szerelem

A Skorpió ember számára a szerelem nem könnyű kaland, hanem felkavaró, felrázó élmény. Érzelmei mélységénél fogva a szerelmet mint misztériumot éli meg. Fontos szerepet játszik mind az érzelmi, mind a testi oldal. A jel kettőssége az erotikában is megmutatkozik, mert vagy leesik a mélységbe, vagy pedig éteri magasságokba emelkedve olvad fel benne. Szexualitása lángolóan szenvedélyes. A magasrendű Skorpió szenvedélyeit könnyen tudja kiélni alkotásaiban. Ilyenkor csodálatos teremtő erővel, alkotó-képességgel dolgozik. A Skorpió no erős, kemény karakter, akit a szerelem és a család mellett hajt a munkában való előrejutás vágya is.

Életmód - munka - szabadidő tevékenység

Szívesen tevékenykedik gyógyító célokért. Vágya az átformálás. Szárnyakat akar adni azoknak, akiket testi-lelki betegség tart fogva. A lelki betegségek gyógyításában mint pszichológus segíti a pácienst, hogy felszínre hozzon tudatalattijából és megszüntessen sok mindent, amit elfojtott. Mint orvos - inkább sebész. is kiváló lehet. Hajlama, hogy rejtett dolgok után kutasson, arra ösztönzi, hogy a tudomány, az ipar, a lelki élet területén tegyen felfedezéseket. Sokoldalú, kitartó, termékeny munkaerő. A Skorpió mint a víz - jegyűek általában, vonzódik a művészetekhez. Irodalom terén leginkább a romantikus irodalom, a költészet ragadja meg. Szabad idejében szívesen hallgat zenét. Kedveli az aktív sportokat. Örömét leli minden elfoglaltságban, ami a tengerhez, vízhez kapcsolódik. Betegség terén az ivarszervek igényelnek nagyobb törődést a betegség megelőzésében. Természetes hajlamainak gátlását okozza, ha túlságosan "földhözragadt" életre kényszerítik. A Skorpió-tulajdonságok eltúlzása vagy torzulása olyan szenvedélyeket jelent, melyeket nem lehet eltéríteni. A mélyen parázsló harag, a szeretet gyűlöletbe fordulása, a szerelmi féltékenység katasztrófához vezethet. A túlzásba vitt titkolózás eredménye a keserű félreértés. Az elfojtott vágyak, amelyeket csak a tudatalattiban hatnak, egyszer csak kitörnek. Az alacsonyrendű Skorpió vágyai túlzott kiélésével betegíti meg magát. Erejének és akaratának érvényesítése a másik igényeinek figyelmen kívül hagyásával az erőszakosság és önzés felé viheti. A bántást, a sértést megbocsátani nem tudó magatartás bosszúállóvá teheti, s ennek gyümölcse a lelki békétlenség. Az emberen múlik, hogy mivé teszi magát, milyen értékekre tekint, milyen célokért küzd.

Illata

A Skorpió nő temperamentumához az édeskés, csábítóan titokzatos, az örök nőiességet megtestesítő illatok illenek. A tömény, fajsúlyos illatok fokozzák rejtélyességét, kiismerhetetlenségét, a ki nem mondott szavak, a talányok felébresztik a képzeletet és a vágyat. Amilyen provokatív a Skorpió férfi, olyan kedvenc parfümje is: kétértelmű, szikrázó, érzéki, és tele van ellentmondásokkal, akárcsak az igazi Skorpió.

Legújabb hajtrendek - Így csináld!
Gwen Stefani
Vizezz!
Pödört copf
Állatövi jegyek: Vízöntő
A kiömlött víz megkülönböztetés nélkül áramlik mindenkihez, és ez azt jelenti, hogy az egész emberiség iránt érdeklődik. »
Állatövi jegyek: Bak
Szinbóluma a hihetetlen szívóssággal, csökönyös kitartással a csúcsra hágó magányos állat, a bak. »
Állatövi jegyek: Nyilas
Nem elég az ősi erő, csak a megfontolás, a gondolkodás vezethet eredményre. »
Állatövi jegyek: Skorpió
A Skorpió jegyében a Mars típusú ember előtt, feltárul az önmaga megismeréséhez vezető út. »
Állatövi jegyek: Mérleg
A Mérleg jegyének mítoszai szoros kapcsolatban állnak a Szűzről és a Skorpióról szóló legendákkal. Nem csoda hát, hogy a görögök a Mérleget részben a Skorpió ollójának látták. »
Állatövi jegyek: Szűz
A királyi, férfias erő jelképét a Szűz állatövi jegye követi, ami annak idején a tápláló föld szimbóluma volt. »
Állatövi jegyek: Oroszlán
A Hold-szimbólumok állatövi jegyét egy Nap-szimbólum, az állatok királyának, az Oroszlánnak a szakasza követi. »
Állatövi jegyek: Rák
Az Ikreket a Rák anyáskodó jegye követi. Nem minden ok nélkül követi őt éppen kilenc hónap múlva, amikor a Kos ismét a Napban áll, az állatöv új esztendeje. »
Állatövi jegyek: Ikrek
Az Ikrek az egységre törekvő emberi maghasonlottság jelképe. »
Állatövi jegyek: Halak
Ha túlnő az ember önmagán, úgy lelki erőivel, a vízhez hasonlóan, megtermékenyíti a földet. »
Állatövi jegyek: Bika
Általában a Bikát is igen primitívnek tartják. Ahogy mindnyájan tudjuk, a Vénusz - a Merkúrhoz hasonlóan - kettős alakban jelenik meg, hajnali és esteli csillag képében. A Bika jegyét hajnali csillagként, tettre kész, vonzó női erőként uralja. »
Állatövi jegyek: Kos
A Kos a kitörés, a kezdet - tanítja a Nap járása. A sötét téli időszak után a Nap végre újra elérte a napéjegyenlőséget. Minden felfelé tart. »
 
Ma
16 / 7 °C
Holnap
17 / 8 °C
 
Nem vagy még tag? »
46 946 napozó  
Mai névnap
Menyhért
Küldj te is képeslapot!
Napi horoszkóp
 
  Minden idők leghatékonyabb fogyókúrái! Mi most összegyűjtöttük neked.  
DIVAT
Gwen Stefani
Nyereményjáték
Ingatlan ajánló
Szombathely belvárosához közel időtálló és
Szombathely
18 081 125 Ft
Westside Road: különleges családi ház Kaliforniából
A Dowling Studios munkáját dicséri ez a gyönyörű családi ház, amit Sonoma-ban, Kalifornia egyik kisvárosában építettek fel.
Simon Busse széke
Simon Busse ismét különlegeset alkotott ezzel a három lábú székkel, ami a Marionet nevet kapta.
Megkapó világítási ötletek a fürdőszobánkba
A fürdőszoba világításának megtervezése fontos része a helyiség kialakításakor, ezért érdemes kellő hangsúlyt fektetni erre a témára.
 
 
Jelmagyarázat:   - Ismerősöd   - Ismerősnek jelölt   - Ismerősnek jelölted  
© 2009-2019 Comeon Médiaajánlat Kapcsolat Adatkezelés Felhasználási feltételek