2019. augusztus 22.  Menyhért
   
   
Regisztráció | Elfelejtett jelszó
 
Állatövi jegyek: Rák
Az Ikreket a Rák anyáskodó jegye követi. Nem minden ok nélkül követi őt éppen kilenc hónap múlva, amikor a Kos ismét a Napban áll, az állatöv új esztendeje.
Ezotéria

Rák (június 22. - július 22.)

A tavaszponttól számítva az állatöv negyedik jele a Rák. A Nap június 22-tól július 22-ig vonul végig a Rák jelében. Ebből adódik az a félreértés, hogy azt az embert tartják Rák típusúnak, akinek a születésnapja ebbe az időszakba esik. Pedig ez csak azt jelenti, hogy az ekkor született embernek a Rák jelében áll a Napja, de ettől még nem válik Rák típusúvá.

Ahhoz,hogy kiszámíthassuk, hogy valójában milyen típusról van szó, a születés pontos idejének és helyének ismerte szükséges. Bár ez a számítás nem igényel alapos matematikai vagy csillagászati felkészültséget, de még egyszerűbbé teszi a születés jegyének megállapítását a csillagóra használata.

A Rák eleme a víz. Ennek hatására a Rák ember érzékenysége a lelki rezdülések felfogására utolérhetetlen. Uralkodója, a Hold pedig erős befolyásolhatóságot és örökös változási, változtatási kényszert idéz elő benne.

A Rák ember mindig kész a külvilágból származó élmények befogadására, hangulata az eseményekkel párhuzamosan, éles váltásokkal tarkítva, állandóan változik.

Minden pillanatban képes ráhangolódni az új hatásokra, alkalmazkodni az új körülményekhez, beilleszkedni az új helyzetekbe. A Rák alkalmazkodása azonban csak ámítás, csalfa látszat, mely kényelem szeretetéből, tudatos konfliktuskerüléséből, tehát tulajdonképpen védekezésből fakad.

Mivel a minőségi jelek közül a kardinálishoz tartozik, ezért viasszerű lénye megváltoztathatatlan belső magot takar. Elmélyült szemlélő nem is tarthatja őt nagy alkalmazkodónak, mert lényegében csak a számára jelentéktelen dolgokban engedékeny, csak a céljai megvalósítása felé haladó úton hajlandó magát vezetni, csak az érdekeit nem keresztező megoldásokra mond igent. A Rákkal való kapcsolattartásnál mindig fel lehetne tenni a kérdést: Melyikünk az irányító, és melyikünk az irányított? Sose hagyjuk magunkat a Rák passzív és diplomatikus viselkedésétől megtéveszteni! Ez nem azt jelenti, hogy egyúttal uralkodni is hagyja maga fölött.

Életét nagyon meghatározza a rokon- és ellenszenv érzése. Ha valaki nem rokonszenves neki, azzal szemben bizonytalanná válik és elzárkózik előle. Mivel alapvetően az érzelem uralkodik magatartásán, olyan erős ellenszenv alakulhat ki benne, hogy azt nem képes leküzdeni magában. Ezt persze az érintett észreveszi és o is ellenséges lesz irányában. Nyíltan azonban nem támadhat, hiszen a Rák sem nyíltan lépett fel ellene. Így a Ráknak már sikerült is beszereznie egy titkos ellenséget.

Értékes tulajdonsága az intuíció, mellyel megérzi mások szándékait, terveit, kiolvassa gondolatait, s melynek segítségével, ráérez a számára helyes útra. A Rák tehát a tudata mélyéből felmerülő érzéseire támaszkodik.

A Rákok mellett élőknek visszatérő élményük lehet, amint meglepődve - vagy éppen elégtételként- hallgatják, amint párjuk ugyanazokat az érveket mondja el valami mellé letéve a voksát, melyeket korábban ok sorakoztattak fel, hogy meggyőzzék Rák társukat.

Nagyszerű memóriájával a Rák képes a legapróbb részleteket, fordulatokat is megőrizni, mások gondolatmenetéből, s alaposan megrostálva, csak az értékest meghagyva, már mint sajátját adja elő - nagyon hitelesen. Pestiesen szólva, mondhatnánk: Jobb mint az eredeti.

Különösen, mint színész tudja kamatoztatni e 'szivacs' - tulajdonságát. O a hivatásos utánzó, akinek külseje és belseje egyaránt vissza tudja adni mindazt, amit látott, hallott, amit a külvilágból magába szívott.

De nemcsak a rivaldafényben élő, hanem a szolid polgár Rák is képes külsejében, akár öltözködésében is alapvető változtatásokra, ha azt megváltozott életkörülményei úgy diktálják.

A Rák ha megfelelő környezetben él, művelt, kultúrált ember lesz, kívülről fújja Vörösmarty verseit, megtanul angolul, el lehet beszélgetni vele a 'világ hét csodájáról' stb.-röviden: magasra képes feltornászni az IQ-ját. Ha azonban alacsony szellemiségű emberek veszik körül, akik nem támasztanak vele szemben követelményeket, elkényelmesedik. Akinek a víz jelű a születéspontja, mint a Ráknak, az bizonyos önbizalomhiányban szenved, mely gátolja képességei kibontakoztatásában, fejlődésében. Mint a víznek, melynek nincs saját alakja, a Ráknak is szüksége van valamilyen edényre (eszmékre, magatartásmintákra, ösztönzésre), mellyel azonosulni tud, melynek alakját felveheti, mely segít neki formát ölteni. De nem mindegy, hogy az edény alumínium lavór, vagy ólomkristály palack...

A Rák mindig tartozni akar valakihez. Számára elképzelhetetlen, hogy hosszú ideig egyedül éljen. Az agglegény életformát biztosan nem a Rák férfiak találták ki, és a Rák nők is mindent megtesznek azért, hogy ne maradjanak hajadonok.

Ha olyan partnerre talált, akinek a személyiségét erősebbnek érzi a magáénál, akire - talán emiatt is- felnézhet, aki imponálni tud neki, azt elbűvölten követi, lesi minden kívánságát, sóhaját, szolgálatkészsége határtalan. A szerelemben érzelmes és gyengéd. A Rák no anyáskodik a férfi felett, a Rák férfi féltékenyen védelmezi a nőt. Mindent megtesz azért, akit szeret. Igyekszik harmóniát teremteni, megkísérli lecsendesíteni a hullámokat. Semmit sem tart elviselhetetlenebbnek, mint a szeretett lénnyel való veszekedést. Semmit sem lehet nála elérni, a véleménykülönbségek kiélezésével, erőszakoskodással, harccal. Bármennyire szerelmes, a háborúzás feszültségét nem bírja, inkább elmenekül. Ha partnere kellően okos, akkor nem veszi komolyan hangulati változékonyságát, nem sértődik meg szeszélyessége miatt, és nem haragszik rá hisztizéseiért, mely a Rák feminin alkata miatt nőkre és férfiakra egyaránt jellemző. Különösen fontos, hogy igazát elismerje - ha érdemesnek tartja rá- ne restellje megdicsérni, amit a Rák szégyenlős mosollyal nyugtáz, de ezzel le lehet venni a lábáról.

A Rák az életét vegetálásnak tartja, ha senkinek nincsen rá szüksége és akkor pótcselekvésbe menekül (például: a nassolás, ivás...).

A lináris hatás megmutatkozik az otthonához, családjához, szüleihez való viszonyban is. Azt tartják, hogy a Rák nem képes hivatal és vendéglő között élni. Mint a rák állatnak kemény páncélja, a Rák embernek olyan szerves része, tartozéka a védelmet, biztonságot jelentő otthona. Élete központi feladatának tekinti a saját lakás vagy ház megszerzését. Családcentrikus. Nem tartozik abba a fajtába, aki eltitkolja fizetésemelését vagy kevesebb nyereségrészesedést vall be otthon, hogy ne kelljen pénzt hazaadnia. Mindent amit kap, a családjának viszi, s annál büszkébb magára, minél többet tud nyújtani nekik.

Házias. Nem zárkózik el - nagyvonalúan legyintve, hogy ez az asszony dolga- a legkisebb háztartási problémák megbeszélésétől sem. Asszonyának érdemes megcsillogtatnia konyhaművészetét, mert a Rák férfiban jó étvágyú és hálás közönségre talál. Nagyanyáink véleménye szerint az ebbe a jegybe tartozó férfiakat lehet a 'hasuknál megfogni'.

A Rák anyai jegy, a szülői házat is szimbolizálja. A Rákban ösztönösen él a nagy család eszméje, amit még a szűkös lakásviszonyok miatt sem akar feladni. Akkor érzi jól magát, ha az összes családtagját maga mellett tudhatja. (Ez persze lehetővé teszi a feladatok megosztását is, hiszen a Rák kényelmes és nem akar belepusztulni a rengeteg háztartási munkába. A maga kardinális módján kialakítja az otthoni egészséges munkamegosztást. Mindenkinek jut feladat, melyet o oszt ki. Hiszen otthonában o az úr.)

Rák mint szülő

Ha az idős szülőkkel való együttlakás valamilyen oknál fogva mégsem oldható meg, akkor is élete folyamán mindvégig szoros kapcsolatban marad a szülői házzal. O nem volna arra képes- mint oly sokan-, hogy megszervezze az "öregek" szociális otthonba kerülését, s nem is az a fajta, aki újsághirdetésben keresne ápolónőt magára hagyott, súlyos beteg édesanyja mellé. Felnőtté válásakor a Rák életében szinte megfordul a gyermek - szülő kapcsolat előjele, s meglett emberré válva, immár o veszi át a "szülői feladatokat": apjáról, anyjáról úgy gondoskodik, mintha a gyermekei lennének. A lehető legtöbb időt igyekszik fordítani a velük való törődésre, s megnyugvással tölti el a tudat, hogy az O gondoskodása révén hosszabbodik meg az életük, vagy válnak jobbá körülményeik.

A Rák termékeny jel, ezért a saját gyerek iránti vágy nagyon erős benne. Ha házasságából gyermek születik, ez házastársához való kötődését még elszakíthatatlanabbá teszi. Nagyon gondos anya, vagy, ha férfi, a legmegbízhatóbb apa, akire a gyermeknevelésben mindig számítani lehet. O az, aki úgy veszekszik a gyermekével " Kisfiam, ha a süteményt nem eszed meg, nem kapsz banánt!" Gyermekével a legszorosabb érzelmi kapcsolat kialakítására törekszik. Sok Rák intuíciója a telepátiáig fejlődik gyermekével kapcsolatban. Képes a távolból is megérezni, ha a gyermeke bajban van, vagy valamilyen veszély fenyegeti. Túlcsordul a szeretet a szívében, ha gyermekére gondol, ezért gyakran előfordul, hogy emiatt nem tudja reálisan felmérni annak tényleges képességeit. Mindent, ami a gyerekkel kapcsolatos- mint fontos ereklyét- elrak: az első topánkát, az első kihullott tejfogat, az első levágott hajtincset és az anyák napjára első ízben kapott, színes ceruzákkal rajzlapra ügyetlenkedett-firkált szerény mezei virágcsokrot.

A Rák különben is szeret gyűjtögetni. Jó érzékkel fedezi fel a nagyapái, dédapái hétköznapjaiból ránk maradt tárgyakban a szépséget, s becsüli a hozzáértéssel megmunkált tárgyak mívességét. Amiben emberi munka van, s ráadásul még használható is, azt egy Ráknak nincs szíve eldobni. Nagy valószínűséggel ok vezették be, vidéki kóborlásaik során, a poros padlásokra felhordott kacatok közötti bogarászás divatját. Így válhattak a panellakások "térplasztikaivá" a rég nem használt rokkák, konyhai nippekké a rézmozsarak és a könyvespolcok díszeivé a gondosan megragasztott köcsögök, cseréptálak, az elavult szódásüvegek. Gyűjtögetésének köznapibb, nem ennyire energiaigényes formája az, hogy egyszerűen hagyja, hogy összegyűljenek a dolgok körülötte. Szekrényei, fiókjai tele vannak kiürült fiolákkal, kimosott arckrémes dobozokkal, kiegyenesítet szögekkel, egyik oldalán használt írógéplapokkal... szóval sok-sok, mások által talán nem igazán fontosnak tartott dolgokkal. A Rák számára azonban semmilyen tárgy nem lehet annyira hitvány, hogy o annak kidobálására vetemedjék. A holnapra is gondolni kell! Ebben is hasonlít állat szimbólumához, hiszen az is inkább elveszti ollóját, semhogy lemondjon a zsákmányáról.

A Ráknak határozott igénye van a harmóniára, csak akkor érzi jól magát, ha az őt körülvevő világgal összhangban élhet. Mivel erre a jegyre a legjellemzőbb a visszahúzódási vágy, hogy az élet viharait otthona békéjében nyugodtan feldolgozhassa, ezért mindazt igyekszik elkerülni, ami a közvetlen környezetében viharkeltő lehetne. Így érthető, hogy a családon kívül a szomszédjaival is igyekszik jó viszonyt fenntartani. Nem feledkezve meg a "Rossz szomszédság , török átok" közmondásról, családi életét úgy alakítja, hogy az ne adhasson okot súrlódásra. O a leghangosabban előre köszönő, legudvariasabb lakótárs. Képes túladni a család kutyáján, ha annak hangos ugatása a szomszédsággal való jó viszony fenntartását megnehezíti.

A Ráknak fokozott igénye van a mozgásra, a helyváltoztatásra. Már az előző év karácsonyától kutat, keres, bújja a prospektusokat, járja az utazási irodákat, beutalóért ostromolja a szakszervezeti bizalmit, hogy az adott szezonra is megtalálhassa a minimum 2-3 legolcsóbb és legkedvezőbb utazási lehetőséget. Míg a Bikánál előfordulhat, hogy évekig egyfolytában dolgozik anélkül, hogy nyaralni menne, ez a Ráknál - hacsak rendkívül súlyos anyagi problémái nincsenek- úgyszólván elképzelhetetlen. A Rák szabadságát pihenéssel, lehetőleg megszokott környezetétől távol akarja eltölteni. Tehát utazik - természetesen a családjával.

Mindig a messzeségbe, távoli, egzotikus vidékekre vágyódik. Gondolatban hosszú hajóutakat tesz meg tengerészként, vagy mint régész, kutatja a régi korok titkait egy brazíliai őserdőben végzett ásatáson. Pénztárcáján múlik, hogy álmai valósággá válnak-e. De nem esik kétségbe akkor sem, ha szerényebb lehetőségei csak az országhatáron belüli pihenést teszik lehetővé. Szülőföldje iránti őszinte szeretetétől hajtva, akár az "Ismerd meg hazádat" mozgalom keretében is érdeklődéssel járja a városokat, végiglátogatja az ország leghíresebb gyógyfürdőit, sátorozik a vízpartokon. Imádja a vízi sportokat. Kitűnően úszik. Szereti a sok embert befogadó üdülőhelyeket. Jól érzi magát a tömegben.

A Rák mint partner

Ragaszkodása és családjától való elszakadási képtelensége ilyenkor is jelentkezik: Még egy megromlott házasságban élve is magától értetődőnek tartja, hogy a hétvégéken vagy a szabadságán feleségével és gyermekeivel legyen. Nem tudja felvállalni a külön utakkal járó konfliktusokat. Egy barátnővel eltöltött érzelem gazdag víkendért nem villámháborúzik, és nem bújik meg a kizárólag az unt feleség számára kitalált mesék mögé.

Csak akkor tudja felszámolni az arra már rég megérett kapcsolatát vagy házasságát, ha van már valami érzelmi kötődése egy új, ideálisabbnak tűnő asszonyhoz. O a váltófutás bajnoka.

Fiatal korában erősebb nála a Hold-hatás, bizonytalan, még nem tudja, mit akar. Későbbi éveiben alakul ki benne az igyekezet az anyagi biztonság megteremtésére. Szeretné elkerülni, hogy élete végén anyagi gondjai legyenek, ezért mindig a gazdaságosságot tartja szem előtt, ha pénzzel bánik.

A Rák úgy teszi meg vándorútját a világban, hogy bármerre jár, bármibe kezd, bárhol dolgozik, intuíciója "antennájával" érzékeli azokat a "hullámhosszokat, amelyeken még nem közvetítenek adást". Vagyis ráérez az addig még ki nem használt lehetőségekre. Fantáziája hamar megindul, s mindjárt fel is építi magában tervét: mit és hogyan lehetne továbbfejleszteni, mit mire lehetne felhasználni, milyen vállalkozásba kellene kezdeni, hogy abból nyereséget hozó, jó üzlet legyen? Tíz meg tíz félig-meddig kidolgozott ötlet zsong az agyában. Azonban a gondolat megfogalmazódásától a megvalósításig óriási az időbeli távolság. Sokszor két-három év is eltelik, míg valamelyik terve realizálása érdekében megteszi az első lépést. A Rák vár, hordozza, érleli magában az ötletét. S csak akkor, ha már úgy érzi, teljesen megérett, kiteljesedett benne a gondolat, s itt az ideje, hogy leszakítsa a gyümölcsét, hozakodik elő vele. De akkor sem erőszakosan. Szép csendesen elhinti a megfelelő helyeken, a megfelelő emberek előtt. Hátha felkapja rá a fejét valaki, felismeri benne a nagy lehetőséget és segít neki az álomból valóságot csinálni. Tehát a Rák nem küzd, hanem vár. S közben bízik abban, hogy az idő neki dolgozik.

Szívesen dolgozik olyan helyen, ahol megtarthatja önállóságát, ahol sok emberrel lehet kapcsolatban, ahol kiélheti gondoskodási ösztönét és persze, ahol a fizetség arányban áll a befektetett munkával. Ezért sok Rákot találunk az éttermi és hotelszakmában.

A Rák és a munka

A szolgálatkészségével kiválik a kollégái közül. De alkalmazkodása nem simulékonyság vagy talpnyalás. Pusztán azt akarja elérni, hogy békében hagyják, mert feszültségben nem tud dolgozni. Becsvágyó, de saját karrierjéért nem tesz semmit. A feljebbjutásért, rangért, magasabb beosztásért valló tülekedésben nem hajlandó részt venni. Azt azért reméli, hogy képzettségét, szakmai hozzáértését, munkájában való szívósságát főnökei megfelelően értékelni fogják. S ha ez- mint oly gyakran- mégsem történik meg, mert a nála hangosabbaknak, a magukat jobban adminisztrálóknak, a törtetőknek nagyobb becsületük- hát nyel egyet és zokszó nélkül tűri sorsát. Elégedetlenségét és megbántottságát egy nyugodt és elégedett ember álarca mögé rejti. Kardinális, de az otthona az igazi életterülete, csak szerettei érdekében tudja erőit összpontosítani. A vállalati és hivatali hierarchia árnyékembert tud csinálni belőle. Az örök változás a Rák életének törvénye. Ahogy a fogyó Holdat követi a telihold, úgy lehet biztos abban egy jó képességű Rák, hogy életében a háttérbe szorítottság, a visszaesés korszakát követi az elismertség, a fellendülés időszaka- csak talán egy másik foglalkozási ágban. De még ez is belefér az örökös változás fogalmába.

Illata

A Rák nő érzelem gazdag, romantikus egyéniségéhez a vizes, könnyű illatok illenek. Kedvenc parfümje nőies melegséget és érzékiséget sugároz. Olyan parfüm, amely ugyan visszaadja a klasszikus nőiességet, de modern érzésekkel átszőve, több rafinériával és több finomsággal. A Rák férfi választását is jelentősen befolyásolják érzelmei, hangulatai. Általában kedveli a klasszikus illatokat, romantikus, meleg és mámorító aromával.

Legújabb hajtrendek - Így csináld!
Gwen Stefani
Vizezz!
Pödört copf
Állatövi jegyek: Vízöntő
A kiömlött víz megkülönböztetés nélkül áramlik mindenkihez, és ez azt jelenti, hogy az egész emberiség iránt érdeklődik. »
Állatövi jegyek: Bak
Szinbóluma a hihetetlen szívóssággal, csökönyös kitartással a csúcsra hágó magányos állat, a bak. »
Állatövi jegyek: Nyilas
Nem elég az ősi erő, csak a megfontolás, a gondolkodás vezethet eredményre. »
Állatövi jegyek: Skorpió
A Skorpió jegyében a Mars típusú ember előtt, feltárul az önmaga megismeréséhez vezető út. »
Állatövi jegyek: Mérleg
A Mérleg jegyének mítoszai szoros kapcsolatban állnak a Szűzről és a Skorpióról szóló legendákkal. Nem csoda hát, hogy a görögök a Mérleget részben a Skorpió ollójának látták. »
Állatövi jegyek: Szűz
A királyi, férfias erő jelképét a Szűz állatövi jegye követi, ami annak idején a tápláló föld szimbóluma volt. »
Állatövi jegyek: Oroszlán
A Hold-szimbólumok állatövi jegyét egy Nap-szimbólum, az állatok királyának, az Oroszlánnak a szakasza követi. »
Állatövi jegyek: Rák
Az Ikreket a Rák anyáskodó jegye követi. Nem minden ok nélkül követi őt éppen kilenc hónap múlva, amikor a Kos ismét a Napban áll, az állatöv új esztendeje. »
Állatövi jegyek: Ikrek
Az Ikrek az egységre törekvő emberi maghasonlottság jelképe. »
Állatövi jegyek: Halak
Ha túlnő az ember önmagán, úgy lelki erőivel, a vízhez hasonlóan, megtermékenyíti a földet. »
Állatövi jegyek: Bika
Általában a Bikát is igen primitívnek tartják. Ahogy mindnyájan tudjuk, a Vénusz - a Merkúrhoz hasonlóan - kettős alakban jelenik meg, hajnali és esteli csillag képében. A Bika jegyét hajnali csillagként, tettre kész, vonzó női erőként uralja. »
Állatövi jegyek: Kos
A Kos a kitörés, a kezdet - tanítja a Nap járása. A sötét téli időszak után a Nap végre újra elérte a napéjegyenlőséget. Minden felfelé tart. »
 
Ma
16 / 7 °C
Holnap
17 / 8 °C
 
Nem vagy még tag? »
46 946 napozó  
Mai névnap
Menyhért
Küldj te is képeslapot!
Napi horoszkóp
 
  Minden idők leghatékonyabb fogyókúrái! Mi most összegyűjtöttük neked.  
DIVAT
Gwen Stefani
Nyereményjáték
Ingatlan ajánló
Eladó ingatlan
Sopron
36 900 000 Ft
Westside Road: különleges családi ház Kaliforniából
A Dowling Studios munkáját dicséri ez a gyönyörű családi ház, amit Sonoma-ban, Kalifornia egyik kisvárosában építettek fel.
Simon Busse széke
Simon Busse ismét különlegeset alkotott ezzel a három lábú székkel, ami a Marionet nevet kapta.
Megkapó világítási ötletek a fürdőszobánkba
A fürdőszoba világításának megtervezése fontos része a helyiség kialakításakor, ezért érdemes kellő hangsúlyt fektetni erre a témára.
 
 
Jelmagyarázat:   - Ismerősöd   - Ismerősnek jelölt   - Ismerősnek jelölted  
© 2009-2019 Comeon Médiaajánlat Kapcsolat Adatkezelés Felhasználási feltételek