2019. augusztus 22.  Menyhért
   
   
Regisztráció | Elfelejtett jelszó
 
Állatövi jegyek: Ikrek
Az Ikrek az egységre törekvő emberi maghasonlottság jelképe.
Ezotéria

Ikrek (május 21. - június 21.)

Az állatöv harmadik jele az Ikrek. Jele a (dualitás) kettősség szimbóluma. A levegő elemhez tartozik, melynek jelzését, a két vonalat, a párhuzamost tartalmazza. Az Ikrek a változó kereszthez tartozik, ami változékonyságot, a kitartás hiányát jelenti.

Az uralkodó bolygója a Merkúr. A levegőelem és a változó ősminőség a jel örökös mozgására utal. Az Ikrek jel az emberben az egyetemes tudásvágyat, a kielégíthetetlen megismerési és kutatási ösztönt jelenti. A jel egyetlen mondatba sűrítve: 'Én megismerek'. Az Ikrek számára nem jelent különösebb örömet valakinek, vagy valaminek a puszta birtoklása, részletesen meg akarja ismerni a személyeket és tárgyakat. No és persze az egész világot. Az Ikrek vándorló természetű. Mindent megismerni: ez a jel célkitűzése. A világmindenség természetéből adódik, hogy ezt a célt megvalósítani lehetetlen. A szétforgácsolódás elkerülhetetlen számára. Kezdeti fellángolása, bármi iránt csak szalmaláng természetű.

Az Ikreknél is, mint minden pozitív töltésű jelnél, nem öncélként jelentkezik a megismerés. Legalább annyira fontos számára a továbbhaladás, a közvetítés. Nem véletlenül uralkodó bolygója a Merkúr, a hírvivő. Pünkösdvasárnap a tanítványok a keresztény tanítások szerint- megkapták a szentlelket, hogy hirdessék az evangéliumot. A leírás szerint a tanítványokat a jelenlévő tömeg megértette annak ellenére, hogy különböző nyelveket beszéltek. A keresztény tanítás így kezdett el terjedni. Nem véletlen, hogy a kezdet a Pünkösdi ünnephez kapcsolódik. Pünkösd ugyanis a feltámadás utáni 50. napra esik. Ez azt jelenti, hogy a Bika és Ikrek jelekbe eshet az ünnep. Szó volt róla, hogy az Ikrek a közvetítést is szimbolizálja.

A Ikrek feladatai közül a megtérés az első helyen áll. Érdekes példa erre János evangéliuma, ahonnan megtudjuk, hogy a 12 apostol közül Tamás, aki Ikrek volt és hitetlen, csak akkor hitte el Jézus feltámadását amikor látta és tapintotta a szent sebeket.

Az elmondott történetből jól látszik ennek az állatövi szakasznak a lényege. Keresni, kutatni, meggyőződni, továbbadni majd kezdeni elölről. Nyugtalanság, kíváncsiság ez az Ikrek jelű ember osztályrésze és természetesen minden emberben jelenlévő Ikrek-tulajdonság. Leonardó Da Vinci ennek a jelnek a tipikus képviselője. Élettörténetéből tudjuk, hogy minden felfedezése abból a nyughatatlanságból ered, hogy mindig többet akart tudni arról, amit éppen csinált. Szinte semmit sem fejezett be, mégis csodálatos módon gazdagította az egyetemes kultúrát.

Ha gyermekkorától vizsgáljuk az Ikrek ember egyéniségét, azt tapasztaljuk, hogy ritka esetektől eltekintve o az, aki leghamarabb járni és beszélni képes. Ezt a két tehetséget sokáig megtartja. Beszélni mindig sokat beszél, és mozgási kényszere idős koráig megmarad.

Igyekszik mindent gyorsan elvégezni. Általában jól tanul, mert rendkívül gyors a felfogása. Gyakran azért unja magát az órákon, mert már előre elolvasta az anyagot, sőt hozzá is olvasott, persze ez csak arra az anyagra vonatkozik, amelyik érdekli. Ha nem mondhatja el a véleményét az órákon nyilvánosan, akkor padtársával beszél, de az is előfordulhat, hogy pad alatt olvas. Gyakran már előbb tud olvasni mint hogy iskolába járna. Falja a könyveket. Később is nagy könyv gyűjtő. Megvesz mindent, ami érdekli, de az elolvasásukra nem marad ideje. Ennek ellenére olvasottsága és tájékozottsága a világ dolgairól lenyűgöző.

Társaságokban o a közkedvelt ember. Mindig tud valami aktuális pletykát, érdekes információt. Amennyire szerteágazó a tudása, legalább annyira felületes. Sosem az információk mélysége, hanem mennyisége izgatja. Igazi újságíró típus. O az az ember aki képes lyukat beszélni a másik hasába. Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy minden Ikrek hazudozó, de mindenképpen szeretnek nagyot mondani. Ok ezt csak ártatlan füllentésnek veszik és csodálkoznak, ha mások megütköznek ezen. A pontosság nem tartozik az erényeik közé. Általában túlvállal és ezért mindig lemarad valami. Hasonlóan a Koshoz, o sem akar semmiből kimaradni, de ennek a törekvésnek az áll a hátterében, hogy minden hírt, információt össze akar gyűjteni.

Az Ikrek kettős jel. Az Ikrek emberekben mindig jelen van a kettősség érzése. Önmagával vitatkozik, és az egyik énje megpróbálja meggyőzni a másikat. Semmit sem hisz el, csak úgy, ha utánajár és meggyőződik arról, hogy az információ helyes. Ha valamiben kételkedik, rögtön vitára kész és ha úgy érzi, hogy igaza van, addig csuri-csavarja, míg az ellenfél fel nem adja. Egy szónok veszett el benne. Pillanatok alatt képes új teóriák létrehozására, ha úgy érzi, hogy a vitában sarokba szorították. Nem következetes, logikai láncolataiban nem találunk kiépítettséget, ha ez kiderül, témát vált. Ez nem azt jelenti, hogy nem kerülhetnek ki közülük zseniális gondolkodók, sőt elég gyakran látunk közöttük írókat, filozófusokat. Utobbikat a horoszkópban lévő erős Szaturnusz-állásnál találjuk.

Semmit sem tudnak magukban tartani. Ahogy a szólás tartja: "Ami a szívükön, az a szájukon". Közlékenységi vágyukból adódik, hogy sokat tudnak beszélni, és gyakran óriási körmondatokban fejezik ki magukat. Az is előfordul, hogy ha már elmondták amit akartak, a válaszra már oda sem figyelnek. Ez nem szemtelenség részükről, de gondolataik csapongása miatt már máshol járnak. Most éppen azon gondolkoznak, hogy miről lehetne tovább beszélni. Beszédkészségüknek megvan a maga haszna is. Jó a nyelvérzékük, gyakran több nyelven beszélnek. Pályájuk is kapcsolódhat a beszéddel. Kiváló tolmácsok, előadók, riporterek, tanárok, újságírók, szervezők, ügyvédek kerülnek ki soraikból. Ok a tipikus közvetítők is; postai alkalmazottak, a tömeg kommunikációban résztvevők, utazásokat lebonyolítók.

A mozgás- és levegőigénye óriási. Ezért ha teheti, kimegy a szabadba. A hosszas bezártság neurotizálja. Nyitott ablaknál alszik, és nem fázékony. Sokáig megtartja fiatalos külsejét és szellemi frissességét. Szervezete ellenálló, de idegrendszere nem. Ez a legsebezhetőbb pontja és sajnos az ideggyógyászatra sokan kerülnek az Ikrek közül, elsősorban azért, mert túlhajtják magukat, nem ismernek határt. Ahogy szokták mondani: "Két végéről égetik a gyertyát". A másik érzékeny pontja a válla és a tüdeje. Számára a legveszélyesebb a dohányzás.

Az Ikrek kiválóan alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez. A kapcsolataiban alkalmazkodó, mások elvárásainak megfelelni akaró, de csak addig, míg az illető vagy társaság érdekli. Kicsit úgy is fogalmazhatnánk, hogy mindent fontolóra vesz és érdekei szerint dönt. Az érdeke elsősorban a tudás megszerzését szolgálja nála.

Számára a világ a megtanulható ismeretek tárháza. Minden információ, ami érdekli, a jobb eligazodáshoz vezet és az állatövi jegyek sorrendjében o képviseli a kíváncsi embert. Rendszerezésre nem futja az erejéből, idejéből.

A Merkúr ennek a jelnek az uralkodó bolygója, mely nem csak a hírvivés és közvetítés istene, hanem a tolvajok és szélhámosoké is. A Merkúr-analógiák alapján mondhatjuk, hogy az Ikrek jelből sok tolvaj és szélhámos kerül ki, de ez attól függ, hogy az egyén milyen szinten áll és a születési képében hogyan áll a Merkúr. Mindenesetre az Ikreknek megvan a képessége arra, hogy behízelgő modorban, bárkinek bármit beadagoljon. Ha akar, akkor a félrevezetés nagymestere tud lenni. Kiváló kézügyességével a legnehezebb feladatokat is elvégzi. Az Ikrek nem tartozik a buta, erőszakos bűnözők közé, sőt, rendkívüli intelligenciával rendelkezik. Éppen ez az, amivel hatni tud az emberekre. Ezzel a képességével akár több diplomára is futotta volna, de a rossz társaság erős befolyása az Ikrek embert eltántoríthatja a helyes útról.

Mint főnök

Általában jó szervező, kereskedő, és önállóan jól dolgozik, de főnöknek elég szétszórt. Megtalálható rendezők, írók között is, de ezek a pályák inkább szabadabbak, kötetlenebbek. A kötöttséget nem nagyon szereti, ezért sem főnöknek, sem beosztottnak nem elég megbízható. Pontatlan, gyakran vallja magáénak Pató Pál mondását: "Ej, ráérünk arra még". Ha talál egy jó titkárnőt, aki mindent rendben tart, mindenre odafigyel, semmit nem felejt el, akkor egész jó főnök lehet belőle. Viszont a titkárnőnek dupla fizetés jár. O az a főnök, akit a titkárnő megetet, megitat, gondoskodik a házassági évfordulóra vett ajándékról. Az Ikrek főnök ugyanis mindent elfelejtene, ha ez a szolgálatkész beosztott nem gondolna mindenre. Aki igazán tűri az Ikrek kapkodását, az vagy egy Szűz vagy egy Bak. Annyira nem tud meglenni egy ilyen titkárnő nélkül, hogy még a rendszeres kritikát, beolvasást is eltűri tőle.
Mint beosztott: Minden mozgalmas munkahely megfelel neki, ahol zajlik az élet. Szeret emberek közt lenni, beszélni és érdekes helyzetekkel ismerkedni. Ha csönd van inkább bekapcsolja a rádiót, vagy a magnót, nem viseli el a magányt, bezártságot. Ha iskoláit nem végezte el megfelelően, akkor o az aki elmegy kifutónak, utcaseprőnek, újságárusnak, de semmi esetre sem megy olyan munkahelyre, ahol számon kérhetik tőle, hogy mikor kezdett el dolgozni, vagy mikor végzett. A futószalag nem neki való. Sokszor munkahelyet változtat, mire úgy érzi, révbe ért.

Mint Szülő

Nem tud eléggé odafigyelni gyermekére. A közös megbeszéléseket inkább egy kiránduláson vagy egy autóúton tartja. Gyermekétől elvárja, hogy sportoljon, zenét tanuljon, nyelv órákra járjon és az iskolában se legyen panasz rá. Az Ikrek anyukának a gyes egy kínszenvedés és mihelyt teheti, kimozdul otthonról és cipeli gyermekét mindenhova. Kezdeti szülői lelkesedése csak akkor nem törik le, ha gyermeke hasonszőrű, mint ő, és nem egy nyugodt, csendes.

Mint gyermek

Mozog keze, lába így jellemezhetnénk az Ikrek jelben született gyermeket. Óriási türelemre van szüksége, szülőnek, nevelőnek egyaránt. A gyerek mellett időnként az ember kételkedik abban, hogy lehet-e saját gondolata. Be nem áll a kis szája. Kérdez, előad, közben megkérdezi, hogy figyelünk-e, majd a választ meg sem várva eltűnik, mert a gondolatai már máshol járnak. Időnként azt érezzük, hogy o a perpetuum mobile. Fáradhatatlan. Korán kel, és este nem lehet ágyba tenni. Tele van segítőkészséggel. Alig lehet az étkezőasztalhoz ültetni és már magára is rántja a levest, vagy jobbik esetben a földre és nem magára ejti a lekváros kenyeret. Ha iskolába kerül, az otthoniak kicsit fellélegezhetnek. Viszont a tanárokra nehéz időszak következik. Általában jól tanul, de az iskolában mivel nagyon jó a felfogóképessége- hamar megunja a 'banánt' és ha nem adnak rá lehetőséget, hogy produkálja magát, akkor padtársait szórakoztatja.

Hamar felébred benne a kereskedelmi szellem. Elad, csereberél, vásárol, de a dolgaira nem tud vigyázni. Korán kamaszodik és ha jó a szülőkkel a kapcsolata, egész nap csacsog az izgalmasabbnál-izgalmasabb kalandjairól. A nevelő fő feladata, hogy a tehetséges gyermeket ránevelje a tartósabb cselekvésre és türelemre, önmagával és másokkal szemben.

Mint partner

Csak intellektuális kapcsolatban érzi jól magát. A szerelem nem igazán neki termett. Ha férfi, úgy udvarol, mint egy Grál lovag. Casanova is Ikrekben született. Amíg a kapcsolat új, addig hevessége és figyelmessége nem ismer határt. Ha kezd az első hév kissé megállapodottá válni, mások iránt kezd érdeklődni. Ez utóbbi az Ikrek hölgyekre is vonatkozik. A hűség tehát nem tartozik erősségei közé. Fiatalkorukban kifejezetten sportot űznek a találkozókból. Az Ikrek lányok, azok akik egy helyre, egy időben három fiút hívnak, és a barátnőjükkel figyelik, hogy mi történik. Ha tartós kapcsolatra törekszünk az Ikrekkel, akkor mindig újdonságokat kell produkálnunk. Az esetleges kalandjait el kell néznünk, és ha megfelelünk neki, mint beszélgető-partner, reménykedhetünk a visszatértében. A szép szavakhoz jobban ért, mint a szexuális vetélkedőhöz. Nem a vére hajtja, csak a kíváncsiság.
Illata

Mivel az Ikrek lételeme a  változatosság, hangulata szerint gyakran váltogatja a parfümjeit. Az Ikrek nő egyéniségével a könnyű, friss, virágos illatok harmonizálnak. A könnyed, fiatalos parfümöket kedveli, amelyek az "élni jó" frissességét és pajkos játékosságot sugallnak. Akár férfi, akár nő, az élénk és szellős illatok remek összhangban vannak az Ikrek változékony hangulatával.

Legújabb hajtrendek - Így csináld!
Gwen Stefani
Vizezz!
Pödört copf
Állatövi jegyek: Vízöntő
A kiömlött víz megkülönböztetés nélkül áramlik mindenkihez, és ez azt jelenti, hogy az egész emberiség iránt érdeklődik. »
Állatövi jegyek: Bak
Szinbóluma a hihetetlen szívóssággal, csökönyös kitartással a csúcsra hágó magányos állat, a bak. »
Állatövi jegyek: Nyilas
Nem elég az ősi erő, csak a megfontolás, a gondolkodás vezethet eredményre. »
Állatövi jegyek: Skorpió
A Skorpió jegyében a Mars típusú ember előtt, feltárul az önmaga megismeréséhez vezető út. »
Állatövi jegyek: Mérleg
A Mérleg jegyének mítoszai szoros kapcsolatban állnak a Szűzről és a Skorpióról szóló legendákkal. Nem csoda hát, hogy a görögök a Mérleget részben a Skorpió ollójának látták. »
Állatövi jegyek: Szűz
A királyi, férfias erő jelképét a Szűz állatövi jegye követi, ami annak idején a tápláló föld szimbóluma volt. »
Állatövi jegyek: Oroszlán
A Hold-szimbólumok állatövi jegyét egy Nap-szimbólum, az állatok királyának, az Oroszlánnak a szakasza követi. »
Állatövi jegyek: Rák
Az Ikreket a Rák anyáskodó jegye követi. Nem minden ok nélkül követi őt éppen kilenc hónap múlva, amikor a Kos ismét a Napban áll, az állatöv új esztendeje. »
Állatövi jegyek: Ikrek
Az Ikrek az egységre törekvő emberi maghasonlottság jelképe. »
Állatövi jegyek: Halak
Ha túlnő az ember önmagán, úgy lelki erőivel, a vízhez hasonlóan, megtermékenyíti a földet. »
Állatövi jegyek: Bika
Általában a Bikát is igen primitívnek tartják. Ahogy mindnyájan tudjuk, a Vénusz - a Merkúrhoz hasonlóan - kettős alakban jelenik meg, hajnali és esteli csillag képében. A Bika jegyét hajnali csillagként, tettre kész, vonzó női erőként uralja. »
Állatövi jegyek: Kos
A Kos a kitörés, a kezdet - tanítja a Nap járása. A sötét téli időszak után a Nap végre újra elérte a napéjegyenlőséget. Minden felfelé tart. »
 
Ma
16 / 7 °C
Holnap
17 / 8 °C
 
Nem vagy még tag? »
46 946 napozó  
Mai névnap
Menyhért
Küldj te is képeslapot!
Napi horoszkóp
 
  Minden idők leghatékonyabb fogyókúrái! Mi most összegyűjtöttük neked.  
DIVAT
Gwen Stefani
Nyereményjáték
Ingatlan ajánló
Eladó ingatlan
Budapest 3. kerület
34 900 000 Ft
Westside Road: különleges családi ház Kaliforniából
A Dowling Studios munkáját dicséri ez a gyönyörű családi ház, amit Sonoma-ban, Kalifornia egyik kisvárosában építettek fel.
Simon Busse széke
Simon Busse ismét különlegeset alkotott ezzel a három lábú székkel, ami a Marionet nevet kapta.
Megkapó világítási ötletek a fürdőszobánkba
A fürdőszoba világításának megtervezése fontos része a helyiség kialakításakor, ezért érdemes kellő hangsúlyt fektetni erre a témára.
 
 
Jelmagyarázat:   - Ismerősöd   - Ismerősnek jelölt   - Ismerősnek jelölted  
© 2009-2019 Comeon Médiaajánlat Kapcsolat Adatkezelés Felhasználási feltételek