2019. augusztus 22.  Menyhért
   
   
Regisztráció | Elfelejtett jelszó
 
Állatövi jegyek: Vízöntő
A kiömlött víz megkülönböztetés nélkül áramlik mindenkihez, és ez azt jelenti, hogy az egész emberiség iránt érdeklődik.
Ezotéria

Vízöntő (január 20. - február 18.)

Jele az egymás fölött elhelyezkedő két hullámvonal. Régészeti kutatások azt tárták fel, hogy a hullámvonal a régi korokban a vizet jelképezte, s úgy gondolták, a jel ezt a szimbólumot fedi. Az idők folyamán ez az elképzelés módosult, s a két hullámvonalat a bölcsességet jelképező kígyókkal hozták analógiába.

Modern korunkban a Vízöntő jelleg a tudományok iránti érdeklődésben különösképpen megmutatkozik. A Vízöntő ember józan ésszel kidolgozza intuitív elképzeléseit, hogy azok a gyakorlatban is hasznosíthatók legyenek. Figyelme különösképpen a rádiózás, a radar, a film irányába fordul, melyeknél szükség van a "hullámokra". Uralkodó bolygója a Szaturnusz, a karma bolygója. A karma jelentése: minden tettnek megvan a gyümölcse. A Szaturnusz jelképezi a korlátozást, a merevítést és adja a komoly, mély gondolatokat a valódi elmélyedés képességét.

Mindez a Vízöntő ember személyiségében körültekintésben, felelősségérzetben, kötelességtudatban mutatkozik meg. A vélemények megoszlanak abban a kérdésben, hogy társuralkodónak tekintsék-e az Uránuszt-t. Az asztrológusok sok rokon vonást ismernek fel az uránuszi tulajdonságok, és a Vízöntő tulajdonságok között.

Az Uránusz az újító, a reformátor, a modern előrehaladás serkentője, a szabadság és függetlenség jelképe. Az uránuszi emberről elmondható, hogy ötletszerű és ennélfogva kiszámíthatatlan. A számára különleges dolgokat szereti. Érdeklik a modern technika vívmányai.

A forradalmár Uránusz uralma küzdelmet hoz a személyiségébe. Az uránuszi függetlenség, szabadságvágy és a hagyománytisztelet hiánya ellentétesnek tűnik a szaturnuszi óvatossággall és higgadtsággal. Ha azonban közelebbről megvizsgáljuk a dolgot nem éppen a forradalmár az, aki rendíthetetlenül és mereven ragaszkodik elképzeléseihez?

A Vízöntő potitív töltésű, szilárd minoségű levegőjegy. A szilárd minőség határozott jellemet jelent, aki ragaszkodik ahhoz, hogy céljait a saját maga elképzelte módon valósítsa meg, s ettől nehéz eltéríteni. Kitartóan véghezviszi amit elhatározott, vagy elvállalt.

Szívósan, állhatatosan küzd az eredményért, s azt vasmarokkal meg is őrzi.

A levegő-elem intellektuális, szellemi és művészi érdeklődést és tehetséget ad. Könnyű felfogást, változatosság iránti szeretet, sokoldalúságot és minden újnak a szeretetét.

A két minőség látszólag ugyan ellentétes, de valójában kiegészítik egymást, mert a szilárd minőség a szétforgácsolódást megakasztja.

A levegőre jellemző közlékenység a gondolatok, információk szállításában, s az eszmék, emberkapcsolatok közti széthintésében mutatkozik meg.

A hangsúlyozottan Vízöntő-személyiség

Talán két kép: a szfinx és az udvari bolond különösen megvilágítja a mélyebb lényét. A szfinx messzetekintő, mindenen keresztülnéző mosolyát látjuk tükröződni a Vízöntő-ember arcán, jobban mondva azon a maszkon, amit hord. Nem árulja el mit érez, mit gondol és mit akar. Az udvari bolond szerep megengedi, hogy a legmélyebb igazságokat, a legragyogóbb szellemessségeket, a legszélesebb megjegyzéseket dobhassa oda a hatalom birtokosának. Ezt teszi a Vízöntő-ember is, a szfinx-álarc mögül a szavak fegyverét használja az érinthetetlen pozíciókban ülőkkel szemben. Kivétel nélkül minden Vízöntő-szülöttben benne rejlik az isteni szikra, a lángész valamilyen adottsága. Magas szellemiségű reformer, aki maga is szül új, eredeti értékes ideákat és emellett érdekli minden új gondolat, eszme, mely telve van lehetőségekkel. Sokszor annyira ragaszkodik saját elképzeléseihez, elgondolásaihoz, ötleteihez, hogy nehezére esik bármi másra áthangolódnia, vagy esetleg belátnia, hogy más szempontokk is vannak az övén kívül.
A francia forradalom jelszava "Szabadság, egyenlőség, testvériség" akár a Vízöntő-ember jelszava is lehetne. Ebből következik, hogy a hierarchiát nem szereti, a korlátokat nem viseli, a gátakat lerombolja. A saját elvárásainak szeret eleget tenni. Szellemi, értelmi adottságaival a gondolat területén is szabad teret követel. Személyes szabadságához ragaszkodik. Hűséges azokhoz, akikkel baráti kapcsolatra lép, a személyes szabadság tiszteletben tartásával.

Igazságérzete az egyenlőséget tartja mércének, így a kivételezést elítéli. Eszményeinek mindenkor hangot is ad. A reálisnak nevezett korlátozott meggondolások nem állják útját, az érzékfeletti világban találja meg az annyira keresett, eszményi beteljesülést.

Szereti a művészetet, a tudományt. Minden érdekli ami szokatlan. Él benne a megismerési vágy, hogy behatoljon a természet titkaiba. Szívesen belemélyed okkult kérdésekbe. Idealista, lelkesültségre hajló képzelete határtalan magasságokba ragadja és ez valódi alkkotóművészetre képesíti.

A magasabbrendű típus becsületes, hűséges, türelmes, tapintatos, nemeslelkű, megbízható, természetes becsvágyú, jó diplomata.

Nagy igazságérzete jó békítővé teszi. Akarata erős, állhatatos, akadályt nem ismerő. Legjellegzetesebb tulajdonsága az emberszeretet és a szociális érzék. Nagyon finom érzésű, eszmevilágában eltér a mindennapitól, ezért az emberek csak ritkán képesek megérteni. Emberismerete szinte látnoki, megérzi más emberek terveit, szándékait.

Szeretetre méltó és társaságkedvelő annak ellenére, hogy Szaturnusz-hatásként néha igényli az elvonultságot, mikor is elmélyedhet gondolataiban. Mivel a kivárás embere, szándékait nem árulja el, s hogy ez sikerüljön neki, álarcot tesz fel.

Könnyen felindul, de hamar meg is bocsát és visszatér víg kedélye. Kedélyállapot-hullámzása a felhőkben járó idealizmus és a lehangoltság között gyakori.

Az Uránusz minden szülöttjét többé-kevésbé különcködővé teszi, ezért fellépésében sokszor mutatkozik meg valami különös kiszámíthatatlanság. Életében az Uránusz gyakran idéz elő hirtelen változásokat, sorsfordulókat.

Feltünően jó a matematikai képessége. Kitűnő filozófus válhat belőle, de bölcsessége mellett egy-két bizarr gondolat is kiütközhet.

Egészség terén a szervek közül kiváltképpen a keringési rendszer, az alsó lábszár, a bokák igényelnek nagyobb védettséget. Idegrendszere labilis.

A Vízöntő, mint gyermek

Igen értelmes, okos, minden érdekli. Szívesen olvas, zenét hallgat, tanulmányozza a természetet, de amit éppen csinálni "kell" azt nem. Az iskolában általában sok a barátja, mert segítőkész és figyelmes. Szüleit "eredeti ötleteivel" arra készteti, hogy figyeljenek rá, és ha nem kap megfelelő képzést, eredetiségre törekvő hajlamával csak lázadóvá válik. Jó, ha a szülők tisztában vannak azzal, hogy gyermekük nem tiszteli a szokásokat, hagyományokat, s ne próbálják ilyenre kényszeríteni. Annak, aki megnyerte szívét - őszinte barátjává válik.

A Vízöntő, mint szülő

Bohém és intellektuális. Játszani, hancúrozni szeret gyermekével. Mivel a Vízöntő-ember nehezen viseli a kötöttségeket, szeret jönni-menni szabadon, ezért gyerekére sokszor kevés ideje marad. A levegő- és a tűzjegyű gyermekeket a lazaság és rendszertelenség, amellyet Vízöntő szülője részéről tapasztal, nem zavarja, de a föld- és a víz-jegyű gyermekek ezt nehezen viselik. Szülő-gyermek kapcsolatban sem a hagyományos tekintélyi kapcsolatra törekszik, hanem a pajtási jó viszony megteremtésére.

A munka területén

Főleg az önálló munkakör felel meg hierarchiát nem tisztelő természetének. Ha munkahelyén túl sok felesleges, értelmetlen szabályt akarnak rákényszeríteni, akkor inkább más munkahelyet keres. A magasrendű típus jó vezető. Főnökként tág kereteket ad. E jegy szülöttei közül sok feltaláló kerül ki.
Bármilyen hivatást választ, mindig a haladó, új eszméket fogja képviselni. Különösen vonatkozik ez a muvészekre, írókra, festőkre, szobrászoskra. A Vízöntő-emberek a levegő meghódítói. Jó színészek és táncművészek kerülnek ki soraikból.

Szerelemben

Kapcsolataiban szélsőséges. A társadalmi szokások nem olyan lényegesek számára. Mindig tud új színt vinni a kapcsolatba, s ez egyúttal mélyen gyökerező igény is nála. Az uránuszi ötletszerűség próbára teheti társa toleranciáját, ugyanis könnyen felrúg programokat.
Szerelemben a maximumot várja el és azt is igyekszik nyújtani. Szereti az izgalmas helyzeteket. Ha a partner nem figyel rá, vagy túl sok az elvárás, akkor elmegy.

Mindig igényli a különlegességet a partnerkapcsolatban. Partnere lelkületét, jellemét kutatja, mert állandóan új és új tulajdonságokat akar felfedezni.

Szerelme esztétikai alappal bíró és szellemi. A szerelemben és házasságban is fontos számára a barátság. Mélyen tud szeretni és a fix jegyek hűsége mutatkozik meg kapcsolatában.

Boldog partnerkapcsolatot úgy lehet fenntartani vele, hogy ha a másik belátja, hogy a Vízöntő-személyiség szabadon akarja folytatni szellemi érdeklődését és eljárogatni barátaihoz.

A tiszta Vízöntő a szerelemben is újító forradalmár, mint élete összes megnyilvánulásában. Ki nem állhatja a mindennapost, a közönségest, a kitaposott utakat.

Életmód és szabadidő-tevékenység

Jó esze van a tanuláshoz és gyorsan keletkező zseniális ötletei ahhoz, hogy jó műveltségét ésszerűen felhasználja. Leginkább tudományos téren és a művészetek terén tudja kifejezni magát, mert képes egy problémát új megvilágításban látni. A hullámelméletnek és minden fénnyel kapcsolatos dolognak a mégértése hajlamossá teszi, hogy ilyen irányú tanulmányokkal foglalkozzék.
A fényképezés, az elektomossággal való tevékenységek, a rádió, röntgenológia, radiológia, a különleges, szokatlan tárgyak tanulmlányozása pl. archeológia, asztrológia kedvelt tevékenységei közé tartoznak.

Szívesen foglalkozik világnézeti kérdésekkel. Politikailag valószínűleg haladó eszméket vall.

Klubok, társaságok tagsága jobban megfelel egyéniségének, mint a nagyon szoros személyes kapcsolatok.

A Vízöntő tulajdonságok eltúlzottsága vagy torzulása

Lázadóvá teszi az egyént, akinek szilárd elképzelése, hogy a világnak el kellene fogadnia az ő drasztikus változtatási gondoltait. Fanatikus reformátorrá, agitátorrá válhat. Végleges eredetisége különcködésnek, szertelenkedésnek hat. A szaturnuszi oldal depresszióban és elszigetelődésben nyilvánulhat meg, mivel csalódások érik, amikor céljait nem tudja elérni. Forradalmi újító céljainak elérésében eltévesztheti a lényeget azt gondolván, hogy a cél szentesíti az eszközt. Ez a hibás szemlélet anarchistává teheti. Természetes ösztöneinek gátlását okozza, ha túlságosan konvencionális, unalmas, konzervatív életet kell élnie. Ilyenkor ellégedetlenné, zúgolódóvá válhat.

Legújabb hajtrendek - Így csináld!
Gwen Stefani
Vizezz!
Pödört copf
Állatövi jegyek: Vízöntő
A kiömlött víz megkülönböztetés nélkül áramlik mindenkihez, és ez azt jelenti, hogy az egész emberiség iránt érdeklődik. »
Állatövi jegyek: Bak
Szinbóluma a hihetetlen szívóssággal, csökönyös kitartással a csúcsra hágó magányos állat, a bak. »
Állatövi jegyek: Nyilas
Nem elég az ősi erő, csak a megfontolás, a gondolkodás vezethet eredményre. »
Állatövi jegyek: Skorpió
A Skorpió jegyében a Mars típusú ember előtt, feltárul az önmaga megismeréséhez vezető út. »
Állatövi jegyek: Mérleg
A Mérleg jegyének mítoszai szoros kapcsolatban állnak a Szűzről és a Skorpióról szóló legendákkal. Nem csoda hát, hogy a görögök a Mérleget részben a Skorpió ollójának látták. »
Állatövi jegyek: Szűz
A királyi, férfias erő jelképét a Szűz állatövi jegye követi, ami annak idején a tápláló föld szimbóluma volt. »
Állatövi jegyek: Oroszlán
A Hold-szimbólumok állatövi jegyét egy Nap-szimbólum, az állatok királyának, az Oroszlánnak a szakasza követi. »
Állatövi jegyek: Rák
Az Ikreket a Rák anyáskodó jegye követi. Nem minden ok nélkül követi őt éppen kilenc hónap múlva, amikor a Kos ismét a Napban áll, az állatöv új esztendeje. »
Állatövi jegyek: Ikrek
Az Ikrek az egységre törekvő emberi maghasonlottság jelképe. »
Állatövi jegyek: Halak
Ha túlnő az ember önmagán, úgy lelki erőivel, a vízhez hasonlóan, megtermékenyíti a földet. »
Állatövi jegyek: Bika
Általában a Bikát is igen primitívnek tartják. Ahogy mindnyájan tudjuk, a Vénusz - a Merkúrhoz hasonlóan - kettős alakban jelenik meg, hajnali és esteli csillag képében. A Bika jegyét hajnali csillagként, tettre kész, vonzó női erőként uralja. »
Állatövi jegyek: Kos
A Kos a kitörés, a kezdet - tanítja a Nap járása. A sötét téli időszak után a Nap végre újra elérte a napéjegyenlőséget. Minden felfelé tart. »
 
Ma
16 / 7 °C
Holnap
17 / 8 °C
 
Nem vagy még tag? »
46 946 napozó  
Mai névnap
Menyhért
Küldj te is képeslapot!
Napi horoszkóp
 
  Minden idők leghatékonyabb fogyókúrái! Mi most összegyűjtöttük neked.  
DIVAT
Gwen Stefani
Nyereményjáték
Ingatlan ajánló
Családi ház
Görcsöny
19 900 000 Ft
Westside Road: különleges családi ház Kaliforniából
A Dowling Studios munkáját dicséri ez a gyönyörű családi ház, amit Sonoma-ban, Kalifornia egyik kisvárosában építettek fel.
Simon Busse széke
Simon Busse ismét különlegeset alkotott ezzel a három lábú székkel, ami a Marionet nevet kapta.
Megkapó világítási ötletek a fürdőszobánkba
A fürdőszoba világításának megtervezése fontos része a helyiség kialakításakor, ezért érdemes kellő hangsúlyt fektetni erre a témára.
 
 
Jelmagyarázat:   - Ismerősöd   - Ismerősnek jelölt   - Ismerősnek jelölted  
© 2009-2019 Comeon Médiaajánlat Kapcsolat Adatkezelés Felhasználási feltételek